Belgisch Instituut voor Psychotraumatologie
 "BiP-dag op zaterdag 9 februari 2019 met 2 workshops. Open voor geïntresseerde trauma-professionals. Programma.

Wist u dat BiP ook te vinden is op Facebook?   

       EJTP


Congressen
Opleidingen
Publicaties
Lid Worden?

Onze doelstellingen

-  In te staan voor een kwaliteitsvolle vorming van diagnostische en therapeutische vaardigheden bij de behandeling van trauma-slachtoffers en hun familie. 

-  Te voorzien in de diagnostiek en gespecialiseerde psychotherapeutische behandeling van mensen die getraumatiseerd zijn en hun omgeving. 

-  Een nationaal netwerk van hooggespecialiseerde hulpverlening aan traumaslachtoffers en hun familie te creëren en coördineren. 

-  De maatschappij te sensibiliseren ten aanzien van de prevalentie, gevolgen en behandeling van psychotrauma's. 

-  Research te voeren en te ondersteunen die kan bijdragen tot een grotere kennis van het domein van de psychotraumatologie. 

-  Een documentatiecentrum te creëren om kennisoverdracht te bevorderen. 

-  Contacten met nationale en internationale verenigingen die zich bezighouden met psychotrauma te creëren en te onderhouden.

                                   
Onze "mission statement" zoals geformuleerd in de statuten:

"De vereniging heeft tot doel het garanderen aan de samenleving van een deskundigheid vanwege haar leden bij de preventie, diagnostiek, begeleiding en psychotherapeutische behandeling van traumaslachtoffers en hun omgeving"

     emdr belgium     Lifespan integration       
Belgian Institute for psychotraumatology v.z.w.
BE0.852.029.291 - info@bipe.be
+32(0)477 99 35 11
 
 

Copyright © 2014 New Link / All rights reserved.