OPLEIDING PSYCHOTRAUMATOLOGIE 2017 - 2018 (VOLZET, de volgende tweejarige opleiding start in sept 2018 aan de VUB in Brussel, verdere info volgt)


Doelstellingen

Elk jaar maken duizenden mensen ingrijpende gebeurtenissen mee. Een deel van die mensen blijft jaren of zelfs hun hele leven lang kampen met de gevolgen ervan.

Elke gebeurtenis die de integratieve capaciteiten van iemand aantast, kan beschouwd worden als ‘traumatogeen’. Daarbij denken we aan wat we zouden kunnen noemen ‘duidelijke’ situaties, zoals natuurlijke catastrofes (aardbevingen, orkanen), ongevallen, seksueel misbruik, terroristische daden en allerlei andere vormen van geweld, maar ook aan de ‘minder duidelijke’ situaties zoals emotionele verwaarlozing, het plotse verlies van een persoon of een dier, psychologische manipulatie of gepest worden.

Op vlak van onmiddellijke (1ste lijns-) hulpverlening staat België, Internationaal gezien, op een goed niveau. Maar net zoals in andere landen, is er ook bij ons nood aan een opleiding waarbij therapeuten worden getraind om mensen in een later stadium (2de en 3de lijnshulpverlening) op te vangen.
De opleiding “psychotraumatologie” die door BiP wordt aangeboden , richt zich hoofdzakelijk tot professionelen die in de tweede- en/of derdelijns hulpverlening tewerkgesteld zijn.

Binnen deze opleiding ligt de nadruk niet alleen op theorie, maar evengoed op de praktijk en de therapeutische relatie, hefboom voor verandering. Het is onze bedoeling therapeuten te vormen, die in staat zijn getraumatiseerde cliënten op een professionele manier te begeleiden.
Door de trauma’s te integreren in een duidelijk therapeutisch kader kan de cliënt zijn moeilijke verleden achter zich laten en met een beter gevoel verder door het leven gaan.

Deze opleiding is bedoeld voor tweedelijns psychotherapeuten en biedt talloze tools vanuit verschillende psychotherapeutische domeinen (gedragstherapie, psychoanalyse, systeemdenken, ...) om op een globale en geïntegreerde wijze getraumatiseerde cliënten te behandelen.
De opleiding bestaat uit vier delen :
In het eerste deel wordt de nadruk gelegd op theorie en diagnostiek van psychotrauma. Er komen verschillende perspectieven en aspecten aan bod om de deelnemers een klare en genuanceerde kijk te geven op het concept ‘psychotrauma’. Bovendien wordt aandacht besteed aan complex trauma en dissociatieve stoornissen.
Tijdens de drie volgende delen van de opleiding bekijken we volgende aspecten: stabilisatie en symptoomreductie, confrontatie met het trauma en de integratiefase.

Inhoud:

Deel 1 (7 modules) :

Module 1 : Theoretische benadering van psychotrauma  (27 & 28 januari 2017) - 10uur

Historisch perspectief op trauma.
Wetenschappelijk onderzoek : voorkomen, comorbiditeit, veerkracht, ...
Neurobiologie en psychofarmacologie.
Dr Eric Vermetten (NL)

Module 2 : Diagnostiek en etiologie  (17 & 18 februari 2017) - 10 uur

Psychodiagnostiek : interviews en vragenlijsten. PTSD- CAPS. DESNOS- SIDES R
Traumamodellen  +  Psycho-educatie
Het debat rond al dan niet stabiliseren. Wanneer wel, traumaconfrontatie als stabilisatie?
Anne Vermeire , Manoëlle Hopchet, Nele Gielen

Module 3 : Hechting en trauma - Kinderen (17 & 18 maart 2017)- 10 uur

Historiek van de theorie rond hechting.
Dynamisch Maturatie Model.
Pathologie in het kader van hechting.
Link tussen trauma, hechting en ontwikkeling van kinderen
Clark Baim (UK) (engels)

Module 4 : Acuut trauma en crisisinterventie (21 & 22 april 2017)- 10 uur

Diagnostiek van acuut trauma.
Debriefing.
Rosemarie Bourgault (F) (Engels)

Module 5 : Diagnostiek complex trauma en dissociatieve stoornissen (19 & 20 mei 2017) - 12 uur

Structurele dissociatie
DES
Interview : TADS I (hernieuwde versie)
Suzette Boon

Module 6 : Psychoanalytische aspecten : overdracht en tegenoverdracht (23 & 24 juni 2017) - 10 uur


Overdracht en tegenoverdracht in het analytisch therapeutisch werken met traumapatiënten (met persoonlijkheidsstoornissen) .Transference focused Psychotherapy Van Kernberg en Yeomans. 

Nel Draijer

Deel 2 (2 modules + 1 integratiedag)

Fase 1 : Stabilisatie

Bij sommige patiënten, zoals bvb vluchtelingen of zeer affectgedysreguleerde patiënten is het zeker aangeraden om eerst te stabiliseren. Bedoeling is hulpbronnen te vinden/te ontwikkelen waardoor de cliënt beter zou kunnen functioneren in z’n dagdagelijks leven.


Module 7 : Stabilisatie, hypnotische technieken, verbeeldingstechnieken, … (22 & 23 september 2017) - 10 uur

Verbeeldings- en hypnotische technieken om de cliënt verder te helpen in z’n stabiliseringsproces.
Praktische oefeningen.
Nicole Ruysschaert

Module 8 Lichaamsgericht werken rond emotieregulering en containment (20 & 21 oktober 2017) - 10 uur

 Lichaamsbewustwording, werken met lichaamstaal. Werken met basisbehoeftes.
 Werken met automutilatie, woede, … 

Johan Maes

Integratiedag stabilisatie (17 november 2017) - 6 uur

Deze dag is gewijd aan de integratie van de in de vorige modules aangeleerde materie. Dit gebeurt aan de hand van oefeningen en vragen.
Nele Gielen en Heidi Deknudt


Deel 3 (3 modules + 1 integratiedag)

Fase 2 : Confrontatie

Het doel van de tweede fase van de opleiding is het aanleren van een aantal noodzakelijke ‘tools’ om de cliënt –eens hij/zij daar klaar voor is- met de steeds weerkerende traumatische herinneringen en inhouden te confronteren.

Module 9 :  Cognitief gedragstherapeutische  benaderingen (15 & 16 december  2017 + 26 & 27 januari 2018) - 20 uur
Schrijftechnieken, exposure.

Klaas Molenkamp

Module 10  : Hypnotherapeutische benadering (23 & 24 Februari 2018)- 10 uur

Dissociatietechnieklen, dubbele dissociatie, ...
Fragmentarisering van de traumatische inhoud.
Nicole Ruysschaert

Module 11 : Psychotrauma en systeem (23 & 24 maart 2018) - 10 uur

Gevolgen van een trauma op het gezin, hechtingsproblemen, therapeutische interventiemogelijkheden.
Huiselijk geweld en mogelijke interventies.
Ilse Van Hoecke

Integratiedag confrontatie (20 april 2018) - 6 uur

Heidi Deknudt en Manoëlle Hopchet
 

Deel 4 (1 module)

Fase 3 : Reïntegratie

Integratie komt niet enkel voor aan het eind van het therapeutisch traject: de realisatie loopt doorheen het gehele proces.

Module 12 : Integratie en rouwen (25-26 mei 2018) - 10 uur

Wat zijn de valkuilen bij de integratie van traumatische herinneringen?
De integratie als het zich realiseren van het feit dat de cliënt getraumatiseerd is geweest.
Zingeving en betekenis geven.
Manu Keirse

Biografie van de sprekers:

Clark Baim is lesgever, auteur en psychodrama-therapeut die gespecialiseerd is in de ontwikkeling van hechtingsgebaseerde praktijk in de sociale en de gezondheidszorg, justitiële rehabilitatieprogramma’s en toegepast theater. Hij is co-directeur van het Birmingham Institute for Psychodrama, een psychotherapie-opleidingscentrum.

Suzette Boon is klinisch psycholoog, PhD,  psychotherapeut bij het Top Referentie Trauma Centrum Altrecht, Zeist. Zij is voormalig president van de European Society for Trauma and Dissociation (ESTD), zij deed belangrijk onderzoek naar de diagnostiek van dissociatieve stoornissen en zij is eerste auteur van het boek ‘Coping with trauma-related dissociation’ (New York, 2011), vertaald in het Nederlands: ‘Omgaan met traumagerelateerde dissociatie’ (Pearson).

Nel Draijer is psycholoog PhD en psychoanalytica . Zij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Zij doet research op vlak van problemen in kindertijd en de lange termijn consequenties hiervan.

Nele Gielen:is klinisch psychologe PhD, psychotraumatologe, EMDR practitioner. Ze  is werkzaam in het Mondriaan centrum voor verslaving en trauma in Maastricht. 

Manoëlle Hopchet: is klinisch psychologe, psychotraumatherapeute (NtVP) , supervisor psychotraumatologie en EMDR senior Supervisor, Lifespan Integration therapeute.  Ze is gespecialiseerd in complex trauma en dissociatieve stoornissen. Ze is past president van de European Society Trauma Dissociation en vice présidente van AFTD (franstalige vereniging voor trauma en dissociatie). 

Manu Keirse is een Vlaams klinisch psycholoog en licentiaat in de medico-sociale wetenschappen. Hij werkte op het kabinet van het minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, was directeur van de Patiëntenbegeleiding van de Universitaire Ziekenhuizen KU Leuven en als directeur-bestuurder van het Regionaal Ziekenhuis te Leuven te Leuven, en geeft les aan de faculteit geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven en aan de Benelux-universiteit te Eindhoven. Door zijn doctoraat-studie werd hij expert in patiëntenbegeleiding, rouwverwerking en palliatieve zorg. Sinds 2012 is hij gezinspolitiek secretaris van de Gezinsbond[

Johan Maes is Pesso-therapeut, rouw- en traumatherapeut. Was enkele jaren directeur van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. Auteur van ‘Leven met gemis: handboek over rouw, rouwbegeleiding en rouwtherapie’, ‘Ze zeggen dat het overgaat’, ‘Rouw, Rouwbegeleiding, Rouwtherapie. Tussen presentie en interventie’. Hoofd van de academie van het Landelijk Steunpunt Rouw uit Amersfoort. Opleider Lichaamsgerichte Psychotherapie.

Nicole Ruysschaert is psychiater, psychotherapeute, gedragstherapeute, hypnotherapeute, EMDR practitioner. Ze heeft sinds 1979 een privé praktijk in Antwerpen. Ze doet naast individuele therapie ook groepssessies
Ze geeft sinds 1996 opleidingen en supervisies voor VHYP, BiP et ESH. Ze is voormalige voorzitster van de  European Society for Hypnosis.
Nicole heeft talrijke artikels over het gebruik van hypnose binnen therapie gepubliceerd.

Joany Spierings is psychologe/psychotherapeute, EMDR Supervisor. Ze heeft zich de afgelopen 30 jaar gespecialiseerd in complex trauma en gecompliceerde rouw. Ze werkt met ernstig getraumatiseerde cliënten en heeft voor hen specifieke stabilisatietechnieken ontwikkeld.
Ze werkt als behandelaar bij GGZ Oostbrabant, en is daarnaast ‘senior supervisor’ in de Riagg Rijnmond, Rotterdam.

Ilse Van Hoecke is systeemtherapeut, erkend psychotraumatoloog, Practitioner EMDR. Ze heeft een privé-praktijk en is daarnaast werkzaam in een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg.

Anne Vermeire: Anne Vermeire is orthopedagoge, psychotraumatologe, senior supervisor/opleider psychotraumatologie en EMDR supervisor/practitioner voor kinderen. Ze heeft een privépraktijk.

Eric Vermetten is als psychiater verbonden aan de MGGZ in Utrecht. Vanaf 1991 is hij aan verschillende universiteiten verbonden geweest als onderzoeker, o.a. Stanford Univ. California, Yale Univ, New Haven CT, Emory Univ, Atlanta. In 2003 promoveerde hij op  ‘Posttraumatic Stress Disorders: Neurobiological Studies in the Aftermath of Traumatic Stress’ aan de Universiteit van Utrecht. Sinds 2013 is hij bijzonder hoogleraar ‘Medisch-biologische en psychiatrische aspecten van psychotrauma’s’ aan de universiteit van Leiden/LUMC.


Certificering

Het geheel van modules en integratiedagen bedraagt:
- 130 uur opleiding
- 20 uren supervisie
- het schrijven van een gevalsstudie ( = eindwerk)

Indien de volledige opleiding, de nodige supervisies werden gevolgd en het eindwerk positief werd geëvalueerd, ontvangt de deelnemer het certificaat van “psychotraumatoloog”, erkend door BiP.

Voorwaarden

1. Voorafgaande opleiding: Universitaire opleiding in psychiatrie, klinische psychologie, orthopedagogiek of seksuologie of Psychotherapeut met een basisopleiding in humane wetenschappen + een langdurige (min. 4 jaar) erkende opleiding  in psychotherapie
2. een praktijk van minstens 10 uur/week sinds minimum twee jaren
3. toegelaten zijn na het intakegesprek vóór deelname

Plaats/uren

TPC , Groenenborgerlaan 149 in 2020 Antwerpen (info over bereikbaarheid en parking: www.tpc-antwerpen.be)

De opleiding start in januari 2017 en eindigt in juni 2018.

De lessen gaan door op vrijdag van 9u00 tot 17u en zaterdag van 9u tot 12u45.

Tarieven

Het voorafgaand intakegesprek van 1 uur : € 70.
De opleiding bestaat uit 12 modules en 2 integratiedagen en kost € 2975.
Supervisies kosten  € 35/pers./uur indien in groep, € 70/uur indien individueel.

De inschrijving is definitief van zodra wij een voorschot van € 300 hebben ontvangen.
De overige € 2675 dient betaald te zijn voor 31 december 2017.

Info en contact

Heeft u interesse in deze opleiding ? U kan een motivatiebrief samen met uw CV en een kopie van uw (relevante) diploma(‘s) sturen naar info@bipe.be.


Belgian Institute for psychotraumatology v.z.w.
BE0.852.029.291 - info@bipe.be
+32(0)477 99 35 11
 
 

Copyright © 2014 New Link / All rights reserved.